Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitalisering (PriU-grupp) - Principer för framtidens utbildning

PriU-grupperna är ett informellt men viktig och etablerad forum för lärare, programansvariga, studenter och andra som är involverade i utbildningarna på KTH, för att träffas, dela erfarenheter och idéer om utbildning. Arbetsgruppen för prioriterade frågor (PriU) för digitalisering arbetar med digitalisering vid KTH, för olika personalkategorier och för olika verksamheter.

Tid: Må 2022-10-03 kl 15.00 - 17.00

Exportera till kalender

Tema - Principer kring framtidens utbildning

Välkommen till höstens första möte inom PriU-gruppen för digitalisering! Vid föregående möte kom vi överens om att diskutera hur vi skulle kunna dela upp detta breda ämne på ett mera systematiskt sätt. Detta kopplar också till KTHs principer kring Framtiden utbildning.

För att skapa så bred koherens som möjligt, kommer vi att driva mötet som en workshop där vi försöker att dela upp de olika delar som ingår i begreppet digitalisering och koppla ihop det med Framtidens utbildning. Frågor som kommer att behandlas är:

  • Vilka olika delar ingår i begreppet digitalisering?
  • Till vilken rubrik under "Framtidens utbildning" kopplar varje del?
  • Vad handlar denna del om (2-3 meningar)?

 Om det finns tid, försöker vi även att definiera de behov som finns inom varje del (nyutveckling av teknik, införande av nya system eller lärarstöd till användare) samt diskutera vad som är digitaliseringsgruppens ansvar och vad som ska drivas av andra.

Kontakt