Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Framtidens lärandemiljöer (PriU-grupp)

Framtidens lärandemiljöer PriU-gruppen tar upp alla frågor runt undervisningslokaler, schemaläggning och planering av detta. Öppet för all personal och studenter.

Tid: To 2022-11-17 kl 12.00 - 13.30

Plats: TBA

Exportera till kalender

Framtidens lärandemiljöer

KTH ska löpande renovera lärosalar och införa ny teknik och ny möblering, anpassat till aktuella pedagogiska undervisningsformer. Detta kan uppmuntra till ny pedagogik men också göra traditionell undervisning svårare i renoverade salar. Önskemål är också om hur salarna ska utvecklas och tas emot från både studenter och personal.

Viktigaste frågorna för PriU-gruppen

  • Hur ska lärosalarna utformas och utrustas för att fungera så väl som möjligt i framtiden?
  • Hur ska lärare lära sig att använda salarna bättre?
  • Hur kan salarna användas effektivare för undervisning, examination och studier?
  • Hur kan tekniken bli tillförlitligare och felanmälan enklare?

KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 om utbildningsmiljöer

  • Ett öppet KTH har kreativa och innovativa studiemiljöer, samt öppna och inbjudande campusmiljöer som präglas av samverkan och studentliv.
  • Ett mer hållbart KTH har campusmiljöer som tydligt präglas av hållbara lösningar och minskad miljöpåverkan.
  • Satsningen på e-lärande i vid mening ska fortsätta och ge konkreta resultat i form av förändringar i pedagogik, uppläggning och genomförande av utbildning, liksom i den fysiska utformningen av lokaler.

Notera datumet är fredag 10 juni!

Information om gruppens senaste träffar hittar du här: Framtidens lärandemiljö på gruppwebben