Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbar utveckling PriU gruppmöte - Principer för framtidens utbildning

Denna PriU-grupp är ett informellt forum för lärare, programansvariga och andra som är involverade i utbildningarna på KTH, för att träffas, dela erfarenheter och idéer om utbildning för hållbar utveckling.

Tid: To 2022-09-22 kl 13.15 - 15.00

Plats: Zoom

Exportera till kalender

Principer för framtidens utbildning

Principerna bygger på rapporten "Ramverket för framtidens utbildning" som tagits fram av KTH:s utbildningsnämnd och som beskrivs som "en grund för diskussion". Läs mer Principer för KTH:s utbildning på plats

Principerna och rapporten kan uppfattas som att de återspeglar begränsade ambitioner när det gäller hållbar utveckling och hållbarhetsomvandlingar i samhället, och deras framtida relevans kan därför ifrågasättas. Hur dessa frågor och ambitioner kan stärkas i implementeringen av principerna, hur vi i PriU-gruppen kan spela en roll i detta, samt möjligheter och behov av mer långtgående hållbarhetsomvandlingar i och genom utbildning, kommer att stå i fokus vid mötena.

Meddela oss om du vill bidra med något särskilt före eller under mötet (en presentation, ett uttalande, några diskussionspunkter eller något annat). Du är naturligtvis också välkommen att bara dyka upp på mötet som du är, det är dock bra om du före mötet har läst igenom rektorns beslut och principerna.

Kontakt