Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jämställdhet, mångfald och lika villkor (PriU-grupp)

PriU-grupperna är ett informellt men viktig och etablerad forum för lärare, programansvariga, studenter och andra som är involverade i utbildningarna på KTH, för att träffas, dela erfarenheter och idéer om utbildning. JML PriU-grupp är ett informellt forum där alla kan dela erfarenheter och idéer kring integrering av JML i kurser och program, lyfta behov av stöd och möjligheter till samarbete, ge synpunkter på och diskutera övergripande mål, ramverk och uppföljning.

Tid: Ti 2024-03-05 kl 13.30 - 15.00

Plats: M311 Brinellvägen 68

Exportera till kalender

Genusbaserad utsatthet för ohövligt beteende och sexuella trakasserier på KTH

Temat för mötena denna termin handlar om ledarskap för förändring för hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

I detta PriU-möte kommer vi, tillsammans med Anna Wahl, att utforska hur vi kan arbeta mot könsbaserad utsatthet för ohövlighet och sexuella trakasserier på KTH.

Anna Wahl kommer först att presentera rapporten "Dubbel diskriminering mot kvinnor - presentation av en rapport om könsbaserad utsatthet för otrevligheter och sexuella trakasserier på KTH" skriven av Anna Wahl och Åsa-Karin Engstrand, och därefter kommer Anna att guida oss genom övningarna i rapporten.

240208 KTH rapport genusbaserad utsatthet.pdf (pdf 1,4 MB)

Kontakt