Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya PriU-gruppen - (Alternativa) bedömnings & examinationsmetoder

En PriU-grupp är öppen för alla på KTH och syftar till att fånga upp och kanalisera aktuella frågor behov och idéer kopplade till utbildning i hela organisationen.

Tid: Må 2021-02-01 kl 10.15 - 11.45

Plats: Zoom

Exportera till kalender

Kom och var med i diskussionen och hjälp oss att ta fram KTH:s framtida bedömnings- och examinationsmetoder. Bedömnings & examinationsmetoder grupp i gruppwebben

Vi tar upp examination som kan ersätta stora salstentor, att förebygga och hantera fusk, samt tekniskt och administrativt stöd för muntor och kontinuerlig examination.

Öppet dokument för träffen
Kontakt

Träffar planeras att ske var tredje vecka, med syftet att ha ett underlag att ventilera och diskutera på storträffen i maj 2021 och sedan lyfta idéer till Utbildningsnämnden, Grundutbildningsutskottet och andra instanser.