Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

PriU grupp hållbarhet & jämställdhet i utbildning.

Denna PriU-grupp är ett informellt forum för lärare, programansvariga och andra som är involverade i utbildningarna på KTH, för att träffas, dela erfarenheter och idéer om utbildning för hållbar utveckling och jämställdhet.

Tid: To 2023-11-30 kl 13.15 - 15.00

Videolänk: Zoom

Språk: Engelska

Exportera till kalender

Temat

Välkommen! Temat för mötena kommer att handla om kollegialt ledarskap för förändring med avseende på hållbarhet, jämlikhet och rättvisa, vad det innebär och hur vi organiserar det.


Vi kommer att ha två presentationer och en workshop på detta möte:

Jon-Erik Dahlin kommer att prata om en hållbarhetsmodul som använder sig av klassrumsspel och ett flippat klassrum. Modulen har undervisats i olika former på 7 kurser (nästan 500 studenter) under hösten 2023. Under årens lopp har den getts på dussintals kurser och tusentals studenter på KTH. Modulen använder aktivt lärande (med hjälp av en rad pedagogiska spel) i kombination med flippat klassrum (med förinspelade videoföreläsningar, läsning och online-reflektionsuppgifter). Den är avsedd som en engagerande introduktion till hållbarhet, som undervisas under det första året för att lägga grunden för (i) hållbarhetsmedvetenhet, (ii) nyckelkompetenser för hållbarhet, och (iii) reflektioner över den disciplinära relevansen av hållbarhet inom studenternas specifika utbildningsprogram. Genom att ha denna grund underlättas en effektiv integrering av hållbarhet under de sista åren av deras studier. I presentationen kommer vi att diskutera hur metodiken med lärarlag i kombination med utbildning av lärarassistenter för hållbarhet har använts för att organisera denna strävan.

Gunnar Tibert kommer att tala om "Vilket ledarskap krävs för en systematisk integrering av jämställdhet, mångfald och inkludering i utbildningen?"

Integrationen av hållbar utveckling och jämställdhet, mångfald och inkludering har länge varit i fokus på KTH, och dess systematik övervakas inom kvalitetssäkringssystemet. Trots att detta tema har varit i fokus under så lång tid har integrationen gått långsammare än önskat. Denna presentation beskriver hur SCI skolan 2021 initierade en resa mot en systematisk integrering av jämställdhet, mångfald och inkludering samt intersektionalitet i alla masterprogram på skolan. Presentationen beskriver också de taktiska organisatoriska val som gjorts för att underlätta detta integrationsprojekt.

Carlos Casanueva kommer att hålla en workshop om: Granskning och utvärdering av hållbarhetsmål i tekniska ingenjörsprogram - hur man balanserar examensmålen med granskningen av moduler i specifika kurser, samtidigt som man har en integrerad hållbarhetsvision för programmet och en tydlig teknisk specialisering.

Kontakt