Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programansvariga forskarutbildning nätverksträff

Forskarutbildningens programansvarigas nätverksträff. Inbjudna är också FA, THS samt UA. Nätverket sammankallas av vicerektor för utbildning och koordineras av inst Lärande, ITM.

Tid: Fr 2020-12-18 kl 10.15 - 12.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/62360292115

Exportera till kalender

Decembermötet behandlar

- Genomlysning och workshop om Doktorandenkäten

- Träffa och diskutera med olika kursgivare av KTH-övergripande doktorandkurser

- Planering av 2021