Till innehåll på sidan

Programansvarigas nätverk

PA-nätverkets träff behandlar programanalyser och kontinuerlig uppföljning. Hur kan systemet utvecklas inför 2021? Vidare är mötet förlängt med en timme för att diskutera en aktuell remiss om processer kring spår och inriktningar på avancerad nivå.

Tid: To 2020-09-24 kl 13.00 - 16.00

Plats: Anslås inom PA-nätverket

Exportera till kalender