Till innehåll på sidan

KTH SoTL 2015

KTH: s första utbildningskonferens

Bidrag från vår KTH kollegor

Bidrag till SOTL 2015 (på engelska) (pdf 540 kB)

Inbjudna talare på 2015 SoTL

​​​​​​​Johan Alvfors, Vice president at SFS, The Swedish national union of students.

Porträtt av Johan Alvfors

 Utdrag ur introduktionen: God pedagogik inom högre utbildning är avgörande för hög kvalitet och är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i högre utbildning. Studenten anser att detta är fallet, och det visas också av forskning. Högre utbildning ska förmedla kritiskt tänkande, självreflektion och en nyanserad analysförmåga till eleven.
Rapport om Studentens lärande i centurm, Sveriges förenade studenkårer om pedagogik i högskolan.

Se en kortfilm om intervjuer från dagen

Bilder från dagen

Personer som diskuterar i ett klassrum
Folk som mingla över lunch
Ann-Sofie Henriksson som moderator
Personer som sitter i en storsal på KTH campus
Poster visning av dagen
Finger poll
Innehållsansvarig:kth-sotl@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-27