Återsamlingsplatser

UTRYMNINGSPLATSER VID UTLÖST BRANDLARM FRÅN ABE-SKOLANS LOKALER:

Teknikringen 10 och 10A
Personal samlas på stora parkeringsplatsen bakom Teknikringen 14

Teknikringen 10B
Personal samlas vid Teknikringen 33

Teknikringen 72-76 samt Brinellvägen 28
Personal samlas bakom Operahögskolan, Teknikringen 39

Teknikringen 34
Personal samlas på Kemigården, Teknikringen 30

Drottning Kristinas väg 30 samt Brinellvägen 1
Personal samlas på Brinellvägen 10

Brinellvägen 32
Personal samlas utanför KTH-hallen, Brinellvägen 38

Brinellvägen 23
Personal samlas utanför KTH-hallen, Brinellvägen 38

Osquars Backe 5-9
Personal samlas på Borggården

Teknikringen 78
Personal samlas utanför KTH-hallen, Brinellvägen 38

Vid beslut från räddningsledare efter utrymning är återsamlingsplatsen KTH-hallen, Brinellvägen 38.

Stanna alltid kvar på återsamlingsplatsen tills räddningsledningen har givit klartecken att ni kan återvända till lokalerna.