Till innehåll på sidan

Utrymningsrutiner vid undervisning

Här hittar du ABE-skolans informationsblad kring vad som gäller vid utrymning i samband med undervisning.

Informationsbladet är tänkt att vara ett stöd till all undervisande personal vid en utrymningssituation. I informationsbladet framkommer det vad som förväntas av den undervisande personalen vid dessa tillfällen och vad som måste göras.

Rutiner vid brand/utrymning: Instruktioner för lärare

Innan undervisningstillfället börjar

•Se till att du vet var nödutgångarna finns.

•Läs på utrymningsplanen var återsamlingsplatsen ligger. Utrymningsplanerna sitter på väggen vid ingången i undervisningssalen.

Om larmet går

•Avbryt undervisningen omedelbart.

•Be studenterna att lämna undervisningssalen och gå tillåtersamlingsplatsen. Alla ska gå ut genom närmaste, icke rökfyllda, nödutgång. Använd inte hissen.

•Din personliga säkerhet kommer först! Ta inga onödiga risker.

•Följ instruktioner från KTH:s utsedda utrymningsledare (i orangea västar).

•Ring 112

Efter utrymningen

•Stanna kvar på återsamlingsplatsen tillsräddningsledningen har gett klartecken att ni kan återvända till lokalerna.

•Om ni har frågor, vänd er till utrymningsledarna.