Till innehåll på sidan

Brandfarliga och explosiva varor

Skolor som hanterar brandfarliga och explosiva varor ska utsedda föreståndare för detta för varje institution eller annan enhet som hanterar dessa varor.

Mer information:

Rutin inom ramen för KTH:s miljöledningssystem kopplat till brandfarliga och explosiva varor: