Till innehåll på sidan

Brandfarliga och explosiva varor

Skolor som hanterar brandfarliga och explosiva varor ska utsedda föreståndare för detta för varje institution eller annan enhet som hanterar dessa varor.