Brandfarliga och explosiva varor

Skolor som hanterar brandfarliga och explosiva varor ska utsedda föreståndare för detta för varje institution eller annan enhet som hanterar dessa varor.

Mer information:

Rutin inom ramen för KTH:s miljöledningssystem kopplat till brandfarliga och explosiva varor: