Till innehåll på sidan

Systematiskt brandskyddsarbete

ABE-skolan har ansvar för det lokala systematiska brandskyddsarbetet.

Skolan genomför och följer upp det lokala systematiska brandskyddsarbetet samt ordnar en informationslänk mellan utrymningsledare, KTH:s säkerhetsberedskap och räddningstjänsten vid brandtillbud.

För frågor kring skolans systematiska brandskyddsarbete, kontakta infrastruktur@abe.kth.se