Till innehåll på sidan

Systematiskt brandskyddsarbete

ABE-skolan har en utsedd brandskyddsansvarig som har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet.

Skolans brandskyddsansvarige samordnar och följer upp skolans systematiska brandskyddsarbete samt är informationslänk mellan utrymningsledare, KTH:s säkerhetsberedskap och räddningstjänsten vid brandtillbud.