Till innehåll på sidan

Utrymningsledare/Evacuation officers

Här finner du en lista över samtliga utsedda urtrymningsledare för ABE-skolans lokaler. Det finns även en länk till KTH:s övergripande beskrivning av utrymningsledarens uppgift.

 /

Institution / Department

Våningsplan/Plats Level/Place

Namn/ Name

     
Arkitektur / Architecture    
Osquars Backe 5 - 9 Plan 1 Julio Cabrera
    Anna Eklund
  Plan 3 Ann Legeby
    Erik Wingquist
  Plan 4 Paulina von Rahmel
    Claes Sörstedt
  Plan 5 Pia Johansson
    Sari Nieminen
  Plan 6

Birgitta Brunström

    Erik Stenberg
Drottning Kristinas väg 43 The Cloud Foteini Kyriakidou
     
Byggvetenskap och Road2Science    

Brinellvägen 23, kontorshuset

Plan 0

Vakant

-

Plan 2 Romain Balieu

-

Plan 3 Carl Wersäll
- Plan 4 Oskar Fröidh

Brinellvägen 23, köket

Plan 1

Rickard Bellander

- Plan 2 Pia Lundqvist
Brinellvägen 23, labbet - Viktor Brolund

Teknikringen 78

Hela byggnaden

Alicja Tykocka Ström

     
Fastigheter och Byggande    
Teknikringen 10B Plan 5 Han-Suck Song
  Plan 6 Peter Ekbäck
     
Filosofi och historia    
Avdelningen för filosofi    
Teknikringen 74D Plan 5 Tor Sandqvist
    Karin Edvardsson Björnberg
  Plan 3 Johan Berg
   
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö  
Teknikringen 74 D Plan 5 Siegfried Evens

 Teknikringen 72

Plan 5

Erik Isberg

     
Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)  
Teknikringen 10B Plan 3 Bo Olofsson
    Anna Kramers
  Plan 4 Aira Saarelainen
    Eva Magnusson
  Plan 5 Katrin Grünfeld
    Magnus Svensson
Teknikringen 76 Lab-korridor Agnieszka Renman
     
Samhällsplanering och Miljö + CHS, CTR    
Teknikringen 10A Plan 1 Marcus Adolphson
  Plan 2 Jenny Lindblad
  Plan 3 Takeshi Shirabe
  Plan 4 Marcus Sundberg
     
Skolkansliet / Utbildningskansli ABE    

Teknikringen 72

Plan 4, Utbildningskansli ABE

Cecilia Månson Blom

    Tobias Jensen
Teknikringen 72 B Plan 3, vaktmästeri Hampus Grönberg
     
Teknikringen 74 D Plan 4, Skolkansliet Josefin Backman
    Eva Pettersson
    Ove Strind
  Plan 3, Utbildningskansli ABE Mia Kim