Hjärtstartare/ Första hjälpen

Första hjälpen-tavlor finns på alla våningsplan.
Hjärtstartare hittar du på följande platser i ABE-skolans lokaler:

Brinellvägen 23
Plan 2 utanför rum 109

Brinellvägen 28
Entréplanet i korridor 091

Drottning Kristinas väg 30
Plan 3 i korridor utanför rum 3065.

Plan 4 i korridor utanför rum 4063.

Osquars Backe 5 – 9
Plan 6, A622, personalrummet- köket.

Teknikringen 10A
Plan 2 utanför rum 215.

Teknikringen 10B
Fastigheter och byggande - Plan 5 korridor 547 och Plan 6 korridor 644.

SEED - plan 3 (343 vid ingången), Plan 4 (443 vid ingången) och Plan 5 (543 vid ingången).

Teknikringen 34
Bottenvåningen, bredvid rum 15-509.

Teknikringen 76
Entréplanet i korridor utanför rum 71B.

Teknikringen 74D
Utbildningskansliet - i kopieringsrummet 1305 plan 3.

Skolkansliet - plan 4, utanför vilrum 1411.

Historiska studier - plan 5, utanför kopieringsrum 1511.