Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Från 2021-11-01 ska riskobservationer, tillbud och arbetsskador anmälas via det web-baserade systemet IA (Informationssystem om arbetsmiljön).
Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Så anmäler du ett tillbud, en arbetskada eller en risk

Vid akuta situationer och i behov av omedelbar hjälp:

  1. Nödnumret 112 larmas direkt och därefter
  2. KTH:s larmnummer 08-790 77 00

Allvarliga tillbud och arbetsskador anmälas utan dröjsmål (inom 48 h) av chef till Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se  eller på telefonnummer 010-730 90 00.

Du rapporterar inträffade händelser genom att fylla i det länkade formuläret som är kopplat till IA-systemet. Klicka här för att hitta länken till IA-systemet:

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

När du fyllt i formuläret och sparat skickas informationen till ansvarig chef som utreder och följer upp händelsen.

På den här sidan hittar du också information om IA-systemet, exempel på risker, tillbud och arbetsskador, processen med utredning och uppföljning m m.