Till innehåll på sidan

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Som chef ansvarar du för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador. Allvarliga arbetsskador/tillbud anmäls utan dröjsmål till KTH:s larmnummer 08-790 77 00 och till Arbetsmiljöverket (anmalarbetsskada.se eller telefonnummer 010-730 90 00).

Så anmäler du ett tillbud, en arbetskada eller en risk

Vid akuta situationer och i behov av omedelbar hjälp:

  1. Nödnumret 112 larmas direkt och därefter
  2. KTH:s larmnummer 08-790 77 00

Allvarliga tillbud och arbetsskador anmälas utan dröjsmål (inom 48 h) av chef till Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se  eller på telefonnummer 010-730 90 00.

  • Efter ett tillbud, en arbetsskada eller vid risk fyller den berörda/skadade personen i KTH:s blankett ”Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada”  tillsammans med närmaste chef.
  • E-anmälan till Försäkringskassan och till AFA samt vid behov till Arbetsmiljöverket görs via länkar på KTH:s blankett, se ovan. Bekräftelse på anmälningarna (oftast en PDF) bifogas KTH:s blankett.
  • KTH:s blankett skrivs under av den berörda/skadade personen, närmaste chef samt av lokalt skyddsombud .
  • KTH:s blankett skickas därefter i original till huvudskyddsombudet på skolan  som säkerställer att blanketten är fullständigt och korrekt ifylld.
  • Huvudskyddsombudet/HR-ansvarig tar upp incidenten i skolsamverkansgruppen.
  • Huvudskyddsombudet skickar en kopia av blanketten till GVS på tillbudarbetsskada@kth.se  med cc till dem som skrivit under blanketten.
  • Originalblanketten behålls av huvudskyddsombudet.