Till innehåll på sidan

Anmälan av inbrott, stöld och skadegörelse

Att anmäla inbrott, stöld och skadegörelse är en del av det systematiska säkerhetsarbetet på KTH. Det har också betydelse för det risk- och skadeförebyggande arbetet.

Pågående inbrott, skadegörelse eller stöld

Åtgärd och anmälan av pågående stöld, inbrott och skadegörelse inom KTH

Inbrott, skadegörelse eller stöld som upptäcks i efterhand

Åtgärd och anmälan vid timat inbrott med stöld och skadegörelse inom KTH

Åtgärd och anmälan av timad stöld inom KTH