Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Krisledning ABE

Vid akut händelse ring: SOS alarm 112 (polis, ambulans, brandkår) och KTH:s larmnummer- 08-790 7700.
Säkerhetsgruppen: sakerhet@kth.se

Lokal krisgrupp vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (LKG-ABE)

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta hr-ansvarig hr-ansv@abe.kth.se 087909413 Profil

Grundutbildningen inkl. utbytesstudenter:

Tiina Vinter
Tiina Vinter utb. adm. ansvarig/gruppchef utbadm@abe.kth.se 087908001 Profil
Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom vice utbildningsadm. ansvarig utbadm@abe.kth.se 087909421 Profil

Adjungerade

Brand och säkerhetsfrågor

Merja Carlqvist
Merja Carlqvist administrativ samordnare infrastruktur@abe.kth.se 087907834 Profil

Kommunikation

Huvudskyddsombud

Eva Pettersson
Eva Pettersson hr-handläggare evapett@kth.se 087908662 Profil

Under krisförloppet finns tillgång till företagshälsovården Avonova respektive Studenthälsan, KTH:s personalchef samt HR-specialister inom KTH:s verksamhetsstöd.