Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SFS 2020:614 Avfallsförordning

SFS 2020:614 Avfallsförordning
Anteckningar och registrering av farligt avfall (6 kap):

Anteckningsskyldigheten för farligt avfall utökas.

Gäller från 1 augusti 2020.

Berör alla verksamheter där farligt avfall uppkommer eller hanteras: Avfallsproducenter, Transportörer, Insamlare, Handlare och mäklare, Avfallsbehandlare

För avfallsproducenter gäller att följande ska antecknas:

  • Typ av avfall (klassificering enligt bilaga 3 = avfallskod)
  • Var avfallet produceras, (adress eller koordinat, kommunkod om det är avfall från hushåll)
  • Datum för borttransport,
  • Transportsätt och transportör,
  • Vikt, i kilogram
  • Mottagare och till vilken plats avfallet ska transporteras

Följande tidpunkter gäller för anteckningsskyldigheten:

Aktör

Tidpunkt

Producent

Innan transporten påbörjas. Sparas 3 år

Transportör

Innan transporten påbörjas. Sparas 1 år

Insamlare och behandlare

Senast 2 arbetsdagar efter att avfallet tagits emot.

Sparas 3 år

Handlare och mäklare

Senast 2 arbetsdagar efter avfallet såldes, förmedlades eller köptes. Sparas 3 år.

Transportdokument (6 kap)

Kravet på vad transportdokument för farligt avfall ska innehålla utökas:

1. avfallstyp,

2. avfallets vikt i kilogram,

3. datum för transporten,

4. från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras,

5. transportör

6. lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns.

Ska undertecknas av transportör och lämnare (om sådan finns)

Transportdokument ska upprättas även om man själv transporterar farligt avfall i yrkesmässig verksamhet