Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Signering av transportdokument för farligt avfall ABE

Inom ramen för skolans och KTH:s miljöledningssystem krävs ett beslut om vilka personer som har behörighet att signera transportdokument för farligt avfall.

Mer information

Rutiner inom ramen för KTH:s miljöledningssystem relaterade till farligt avfall

Rutin Avfallshantering

Skolchefen har beslutat att personer som har blivit utsedda till följande funktioner på nämnda institutioner är behöriga att skriva under transportdokument för farligt avfall för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads (ABE) räkning:

Arkitektur:
Verkstadschef
Vaktmästare
Prefekt

Byggvetenskap:
Labbansvarig
Prefekt

Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik:
Labbansvarig
Avdelningschef Vatten och miljö
Prefekt

Hantering:

  1. Beställning av bortforsling av farligt avfall görs av labbansvarig samt verkstadschef/vaktmästeriet på Arkitekturs verkstad.
  2. Transportdokumentet som erhålls från leverantören signeras i enlighet med beslutet om vilka funktioner som får signera dessa dokument.
  3. En elektronisk kopia sparas på P:\ABE\Miljoledningssystem\Kemikaliehantering\Transportdokument