Till innehåll på sidan

Stipendiehantering

Senast ändrad Titel Dokument
2019-12-04 Ansökan och beslut om resestipendium/resebidrag FO-REST.dot (doc 296 kB)
     
2019-12-04 Application & decision re Travel Scholarship/Travel grant FO-REST-eng.doc (doc 297 kB)
     
2019-12-04 Beslut om tilläggstipendium för doktorander med externt utbildningsbidrag DOKTORAND-TILLAGGSTIP (doc 302 kB)
2019-12-04 Beslut i stipendieärende för postdoktorer POSTDOKTOR-STIP 1811.doc (doc 306 kB)
   
2019-12-04 Decision on Scholarship cases for Postdoctors POSTDOC-STIP eng 1811.doc (doc 308 kB)
2022-03-02 Post doc scholar - Terms and conditions Post doc scholar - terms and conditions.pdf (pdf 134 kB)
     
  FO-STIP-eng.pdf (pdf 226 kB)
2010-11-11 Förtydligande vid antagning FO-FVAN.doc (doc 273 kB)
    FO-FVAN.pdf (pdf 161 kB)
2010-11-11 Clarification at admittance FO-FVAN-eng.doc (doc 277 kB)
    FO-FVAN-eng.pdf (pdf 160 kB)
2013-03-25 Beslut i stipendieärende för studerande på grundnivå/avancerad nivå GR-STIP.dot (dot 312 kB)
  GR-STIP.pdf (pdf 185 kB)
2019-12-04 Transferering av resestipendium från KTH-anknutna stiftelser Transferering av resestipendium från KTH-anknutna stiftelser (doc 286 kB)