Till innehåll på sidan

Tjänsteresor

Alla anställda ska registrera sina egna utläggsrapporter. I systemet kan användare välja engelsk version.

Inloggning sker med KTH.se-konto under Tjänster/Resor & utlägg (KTH-RES)

Under Om din anställning/Tjänsteresa finns anvisningar om hur man loggar in och även diverse filmer och lathundar på svenska och engelska.

KTH RES

Senast ändrad Titel Dokument
2024-01-04 Beställning KTH-RES behörigheter Beställning behörigheter i KTH-RES (docx 46 kB)
2024-01-04 Beställning upplägg av icke-anställd

Beställning upplägg av icke-anställd (docx 45 kB)

Rutin vid upplägg av icke-anställd i KTH-RES (docx 23 kB)

2024-01-04 Reseförskott

Reseförskott (doc 285 kB)

Rutin för registrering av reseförskott (docx 23 kB)

2021-10-26 Beställning behörighet resebeställare i Egencia online Beställning behörighet resebeställare i Egencia online (doc 279 kB)