Till innehåll på sidan

Allmänt

Allmänt om informationssäkerhet

Informationssäkerhet består av de tre delarna administrativ-, fysisk och
IT-säkerhet. Då KTH:s forsknings- och utbildningsverksamhet är mycket
teknikfokuserad så är andelen IT-säkerhet högre än för genomsnittet. När
det gäller förvaltningen och skolornas kanslier är förhållandet snarare
det omvända då fokus ligger på myndighetsadministration.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:patrik@irt.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-03-23