Till innehåll på sidan

Allmänt

Allmänt om informationssäkerhet

Informationssäkerhet består av de tre delarna administrativ-, fysisk och
IT-säkerhet. Då KTH:s forsknings- och utbildningsverksamhet är mycket
teknikfokuserad så är andelen IT-säkerhet högre än för genomsnittet. När
det gäller förvaltningen och skolornas kanslier är förhållandet snarare
det omvända då fokus ligger på myndighetsadministration.

Innehållsansvarig:patrik@irt.kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-03-23