Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Artificiell intelligens - AI

Användingen av AI ökar alltmer och frågorna om hur denna teknik kan och får användas blir allt fler. IT-SMC har här samlat information baserat på de ärenden som hanterats.

Allmänt

Wikipedia sammanfattar AI som: "Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera." <https://sv.wikipedia.org/wiki/Artificiell_intelligens#cite_note-2>

Bedömningar

IT-SMC har med anledning av ett antal frågor som inkommit rörande Chat-GPT sammanställt följande dokument:

Översiktlig bedömning av OpenAIs Chat GPT, DALL-E m.fl. (pdf 92 kB)

Cursory assesment of OpenAIs Chat GPT, DALL-E et al. (pdf 91 kB)