Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Allmänt

Allmänt om informationssäkerhet

Informationssäkerhet består av de tre delarna administrativ-, fysisk och
IT-säkerhet. Då KTH:s forsknings- och utbildningsverksamhet är mycket
teknikfokuserad så är andelen IT-säkerhet högre än för genomsnittet. När
det gäller verksamhetsstödet är förhållandet snarare
det omvända då fokus ligger på myndighetsadministration.