Till innehåll på sidan

Forskningskommunikation

Kommunikation om forskning med målgrupper utanför akademin kallas för forskningskommunikation. Motsvarande inom akademi kallas för vetenskaplig kommunikation. På KTH finns dedicerade forskningskommunikatörer, men du som forskare förväntas också sprida kännedom och kunskap om din och KTH:s verksamhet.

Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0. Ägare: V&A

Idag är det viktigt att du som forskare arbetar aktivt med din kommunikation. Det beror bland annat på yttre krav, där aktörer, till exempel finansiärer, förväntar sig att forskare och forskargrupper ska öka sin synlighet utanför akademin och därigenom få ett större samhällsgenomslag (impact). Även politiskt håll finns förväntan att universitet och dess forskare ska ta ansvar för att arbeta med forskningskommunikation. Detta uttryckt i forskningspropositionen 2020/21:60, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige som gäller från 2021 till 2024.

Vad kan du göra själv?

Du som forskare kan med hjälp av enkla verktyg och planering utföra kommunikation som får god spridning. Du kan till exempel:  

Under Forska-ingången publiceras guidning och tips för forskningskommunikation kontinuerligt.

Kommunicera din forskning

Kompetensutveckling

Vill du lära dig kommunicera bättre? Gå KTH:s digitala Canvaskurs i forskningskommunikation. Den passar forskare på alla nivåer, och ger dig verktyg för att kommunicera effektivt och träffsäkert. I kursen får du lära dig alltifrån kommunikationens grunder, med planering, mätning och utvärdering, till hur du kan hitta och nå din målgrupp, förvandla din forskning till en spännande story och vilka kanaler som är mest effektiva för just dig.

Kurser och workshops i kommunikation

Kommunikation för centrumbildningar

Hur ska centrumbildningar kommunicera sin verksamhet externt och internt på bäst sätt? Under ingången "Forska" finns samlad information som ska stötta föreståndare och kommunikatörer i sitt arbete. Innehållet bygger på ett nyligen framtaget Ramverk för kommunikation , i vilket bland annat kanaler, resurser och ansvarsroller, innehållsarbete och samprofilering beskrivs. Det finns även mallar för att underlätta arbetet och kontaktuppgifter till ditt närmaste kommunikationsstöd. 

Kommunikation för centrumbildningar

Kontakt

Behöver du stöd kopplat till forskningskommunikation? På KTH finns kommunikatörer som arbetar med forskning på både lokal och central nivå.

Hitta ditt kommunikationsstöd