Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Textning av film och ljud

Film och ljud måste enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service göras tillgängligt för alla. Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video.

Filmer och ljudfiler som människor och sökmotorer gillar

  • Film måste ha undertexter om de ska publiceras på webbplatsen.
  • Inspelningar av direktsändningar måste textas inom 14 dagar från sändningsdagen.
  • Undertexter ska kunna slås av och på av användarna.
  • Textversioner av filmer och ljudfiler är bra för användare som är beroende av skärmläsare. 
  • Filmer utan ljud bör kompletteras med en textversion som beskriver innehållet.

Film ska alltid ha undertext

Inspelad digital video ska ha undertexter (kallas även textbeskrivningar eller textremsa). Personer som inte tydligt kan uppfatta eller förstå ljud eller inte kan ta del av det visuella innehållet i videoinspelningar kan i många fall tillgodogöra sig innehållet om det finns i textformat.

Läs mer om vad du ska tänka på när du textar video

Lagen kräver: Texta ljudet i inspelade filmer (Webbriktlinjer)

Undertexterna ska vara stängda

Öppna undertexter (open captions på engelska) syns för alla. Stängda undertexter (closed captions) kan användaren själv bestämma om de ska visas eller inte.

Erbjud gärna en separat textversion

En transkribering (ett dokument som innehåller alla inspelningens undertexter) eller annan beskrivning av innehållet i text gör det möjligt för personer som använder skärmläsare eller punktskriftsläsare att ta till sig innehållet i sin egen takt.

En textversion av filmen är också bra för att synas bättre i sökmotorer, eftersom det ger en möjlighet för verktyg att tolka innehållet.

Filmer utan ljud bör också kompletteras med en textversion som beskriver innehållet.

Lagen kräver: Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video (Webbriktlinjer)

Texta direktsändningar

Lagen gör undantag för direktsändningar, men om sändningen går att ta del av i efterhand räknas den som en inspelning efter 14 dagar och är inte undantagen. Det innebär att inspelningen måste textas efter 14 dagar.

Ljudinspelningar

För ljudinspelningar, till exempel podcasts, bör en textversion erbjudas. Det är viktigt för att inte stänga ute användare som saknar förutsättningar att uppfatta inspelningen.

Informera användaren om att det finns olika alternativ

Användare som hittar den ena presentationen till exempel via en sökmotor behöver informeras om att den andra versionen existerar. Alternativa presentationsformat kan ha stor betydelse för sökbarhet, men bara om det framgår att de är just alternativa presentationer.

Det gör du genom att länka till alternativa format (eller göra den nåbar på annat sätt) på de platser där videon förekommer, och att länka till videon från det andra formatet om den förekommer fristående, så att användaren själv kan välja version.

För att vara begriplig och konsekvent bör texten kallas textversion på svenska och text version på engelska sidor.