Till innehåll på sidan

KTH Style guide

KTH Style är ett hjälpmedel för design av webbapplikationer på KTH. Den här guiden ger dig vägledning i hur du använder KTH Style.

Syfte med KTH Style

Syftet med KTH Style är att påskynda utvecklingen, skapa enhetlighet mellan applikationer och underlätta arbetet med användbarhet och tillgänglighet. 

Den tekniska implementation av KTH Style beskrivs närmare i den egna applikationen KTH Style  (information på engelska).

Läs mer om mål, målgrupper och övergripande principer för KTH Style under Bakgrund .

Hur använder jag som utvecklare riktlinjerna?

KTH Style guide ger dig som utvecklare riktlinjer för vilken KTH Style-komponent du ska använda när och hur komponenten ska användas. Men som utvecklare behöver du också en övergripande förståelse för användbarhet och tillgänglighet för att fatta rätt designbeslut för din app.

Börja med att läsa Design av app utifrån KTH Style .

Under utveckling

KTH Style är under utveckling och uppdateras kontinuerligt för att förbättra användbarhet och tillgänglighet. KTH Style ska utvärderas i de applikationer som använder KTH Style och när uppdateringar behöver göras på grund av genomförda användningstester, tillgänglighetsgranskningar (eller behov av nya eller modifierade komponenter) så ska det tas med ansvariga för KTH Style (se nedan).

Ansvariga för KTH Style

Arbetet drivs av KTH:s IT-avdelning med hjälp av utvecklare, användbarhetsspecialist, verksamhetsansvarig och huvudredaktör för KTH:s centrala webbplats. 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-04