Riktlinjer för skolors och avdelningars webbplatser

Riktlinjerna och direktiven för skolornas webbplatser är framtagna av KTH:s webbsamordnare i samråd med skolornas webbansvariga.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-17