Till innehåll på sidan

KTH:s organisation för inköp och upphandling

Organisationen består av en upphandlingsgrupp på Ekonomiavdelningen vid GVS, dels genom att respektive skola och GVS har en inköpsorganisation, med inköpsansvarig/a. Upphandlingsgruppen är policy- och regelskapande, rådgivande, samordnande och utvärderande gentemot skolorna och GVS. Gruppen består av tre ”verksamhetsben”: upphandling, e-handel och uppföljning. Upphandlingsgruppen genomför upphandlingar över direktupphandlingsgränsen för hela KTH

Gruppen och inköpsansvariga träffas regelbundet i funktionsnätverket för inköps- och upphandlingsfrågor. Vi träffas kvartalsvis och diskuterar gemensamma frågor, t ex om vilka ramavtal som är intressanta för KTH att upphandla. En annan viktig fråga är hur vi ska arbeta tillsammans för att få en effektiv upphandling på KTH.

Kontakt

Det är ”din” skolas inköpsansvarig du ska kontakta om du har frågor om t ex:

  • Upphandlingsfrågor, processer mm
  • Frågor om ramavtal och andra upphandlade avtal
  • Organisatoriska frågor som rör upphandling och inköp, som inköpsflöden och – behörigheter på skolnivå

Uppföljningsarbetet på KTH samordnas av avtalscontroller och består av flera aktiviteter som anpassas efter avtalets natur. För frågor angående avtalsuppföljning ställs till uppfoljning-upphandling@kth.se

Frågor om e-handel ställs till kth-ehandel@kth.se

För felanmälan av vårt av vårt e-handelssystem WISUM, kontakta kth-wisum-support@kth.se

Upphandlingsgruppen nås på e-postadressen upphandling@kth.se  och besvarar upphandlingsfrågor, främst från inköpsansvariga och externa parter/leverantörer.