Till innehåll på sidan

Upphandlingsgruppen

Vi som arbetar på upphandlingsgruppen.

 Gatuadress: Drottning Kristinas väg 6, plan 3.


Vi ansvarar och genomför samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt är också:

  • policy- och regelskapande,
  • rådgivande,
  • samordnande och
  • utvärderande gentemot skolorna.

Det innebär bland annat att upphandlingsgruppen fastställer föreskrifter och rutiner för upphandling, t.ex. vad som skall gälla för direktupphandling i enlighet med LOU kap 19. Dessa publiceras på KTH:s internwebb för upphandling.

Gruppen handlägger också eventuella överprövningsärenden av upphandlingar.