Informationsmöten Livs- och karriärplanering (LOK)

Livs- och karriärplanering finns i olika varianter och inkluderar individuell handledning/coaching. Det finansieras av lokala partgemensamma medel och är därmed kostnadsfritt för avdelning och skola.

Tid: Må 2018-11-26 kl 16.15 - 17.15

Plats: sal D36 Lindstedtsv 5