Till innehåll på sidan

KTH kollegialt forum

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser. Som en del i att uppnå det målet inrättas just nu bl.a. ett kollegialt forum.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Där ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Må 2020-05-04 kl 11.00 - 12.30

Plats: Mötet sker via Zoom

Styra det ostyrbara – universitetens utveckling i autonomi och kollegialitet

Det första kollegiala forumet ägnas åt följande fråga: hur har styrningen av universitet utvecklats och var står vi idag. Mötet inleds av professor Linda Wedlin* följt av gruppdiskussioner och gemensamma reflektioner.

Varmt välkomna!

Webbadress för mer information

intra.kth.se/styrning/kths-organisation/kths-fakultetsrad/kth-kollegialt-forum-1.974940

Kontaktperson

fakultetsradet@kth.se

E-postadress

fakultetsradet@kth.se

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-04-21