Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sista dag att sätta läsårsplan för läsåret VT25/HT25 i status "Villkorligt godkänd" i Kopps (program med vårstart)

Status på läsårsplanen ändras automatiskt från "Villkorligt godkänd" till "Godkänd" när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänd”. 

Program med vårstart där samläsning sker med program med höststart följer samma tidplan som program med höststart.

Tid: Må 2024-06-17

Exportera till kalender