Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Händelser i livet

Din pension påverkas av olika händelser i livet och av de val du gör. De flesta händelser som till exempel om du gifter dig, får barn eller går ner i arbetstid kan påverka din tjänstepension.

Som nyanställd börjar du tjäna in till tjänstepension

När du blir anställd på KTH börjar vi betala in pengar till din tjänstepension. Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut.

Som nyanställd får du hem information om den valbara delen av din tjänstpension. Du väljer vilken försäkringsgivare som ska ta hand om den här delen. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Vill du ändra ditt val senare kan du göra det.

Läs mer om vad som händer när du blir nyanställd på spv.se.

Om du blir sjuk under en längre tid kan du få sjukpension

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till extra ersättning från Statens tjänstepensionsverk (SPV). Den ersättningen kallas för sjukpension. Storleken på ersättningen beror på din lön. Kontakta HR för mer information om ansökan om sjukpension.

  • Du som har sjukpenning från Försäkringskassan har inte rätt att få sjukpension från SPV.
  • Din tjänstepension kan påverkas om du är sjuk. Hur den påverkas beror på när du är född.

Om du slutar din statliga anställning och blir sjuk inom tre månader kan du få sjukpension. Detta kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte fått en ny anställning där du har ett liknande skydd.

Läs mer om vad som händer om du blir sjuk på spv.se.

När du är förälder

Delarna i din tjänstepension påverkas lite olika om du är föräldraledig eller om du väljer att gå ner i arbetstid. 

  • Som arbetsgivare fortsätter KTH att betala in pengar till din statliga tjänstepension under tiden du är föräldraledig. Hur din tjänstepension påverkas när du är föräldraledig beror på när du är född.
  • Om du går ner i arbetstid utan att vara föräldraledig, för att exempelvis ha mer tid för familjen betalar KTH in mindre pengar till din tjänstepension.
  • Som anställd i staten får du en extra ersättning när du tar ut föräldrapenning. Ersättningen kallas föräldralön.
  • När du blir förälder kan det också vara bra att ta ställning till om du behöver återbetalningsskydd på din tjänstepension.

Läs mer om vad som händer när du är förälder på spv.se.

Nya familjeförhållanden

Om du får ändrade familjeförhållande, exempelvis gifter dig, blir sambo eller separerar kan det vara bra att se över några av delarna i din tjänstepension. Det kan vara att se över återbetalningsskyddet för din tjänstepension eller ändra i vilken ordning din familj ska få pengar om du dör.

Läs mer om vad som händer om du får nya familjeförhållanden.

Gå ner i arbetstid

Under arbetslivet har du möjlighet att gå ner i arbetstid på olika sätt. Det kan exempelvis vara att gå ner i tid med föräldraledighet eller att arbeta deltid. Din tjänstepension påverkas olika beroende på vilket alternativ som är aktuellt för dig och på när du är född.

Läs mer om vad som händer när du går ner i arbetstid på spv.se.

Tjänstledig på heltid

När du är tjänstledig på heltid tjänar du i vissa fall in till din statliga tjänstepension och i vissa fall inte. Hur de olika delarna i din tjänstepension påverkas beror på när du är född.

Läs mer om vad som händer när du är tjänstledig på heltid på spv.se.

Om du slutar din anställning

Om du slutar din statliga anställning påverkas din tjänstepension lite olika beroende på när och varför du slutar. 

  • När du slutar din statliga anställning finns det du tjänat in i tjänstepension kvar hos bland annat Statens tjänstepensionsverk (SPV) och Kåpan Pensioner tills det är dags för dig att gå i pension.
  • Skulle du sluta din anställning till följd av att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få pensionsersättning eller särskild pensionsersättning. Vilka regler som gäller beror på när du blivit uppsagd.
  • Om du slutar din statliga anställning och blir sjuk eller avlider inom tre månader finns det ett visst skydd kvar. Det kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har ett liknande skydd.

Läs mer om vad som händer när du slutar arbeta statligt på spv.se.

Läs mer om vad som händer om du blir uppsagd på spv.se.

Pengar till din familj om du dör

Din familj kan få pengar om du avlider när du är anställd i staten. Pengarna kan komma från olika håll, exempelvis från tjänstegrupplivförsäkring, efterlevandepension eller ett återbetalningsskydd. Hur dina anhöriga ansöker om pengarna och hur de betalas ut skiljer sig åt.

Om du avlider efter du slutat din anställning kan dina anhöriga få pengar. Vilka regler som gäller beror bland annat på när du slutat din anställning.

Läs mer om vilka regler som gäller om du dör på spv.se.

Har du frågor ?

Statens tjänstepensionsverk (SPV) sköter vår pensionsadministration. Det innebär att du kan få stöd av dem i frågor om din tjänstepension. Du är välkommen att kontakta SPV på 020-51 50 40 eller kundservice@spv.se .