Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tjänstepension

Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension, sjukpension om du blir långvarigt sjuk och pengar till din familj om du dör. Som anställd på KTH omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16.

Förändringar från och med 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 sker ändringar i tjänstepensionsavtalet PA 16. Förändringarna har sin grund i den höjda pensionsåldern för alla i Sverige.

En av förändringarna är att intjänandet av tjänstepensionens premiebestämda delar höjs till 69 år. Det innebär att arbetsgivaren fortsätter att betala in till premiebestämda delar så länge man kvarstår i anställningen dock längst till månaden innan man fyller 69 år.

Dessutom tillkommer en premiebestämd flexpension om 0,5-1,5 procent beroende på vilken avdelning man tillhör. Denna förändring med ett intjänande till flexpension innebär att delpensionsavtalet kommer att fasas ut. Istället får alla en högre tjänstepension, och flexpensionen kan användas som ett ekonomiskt incitament för att gå ner i arbetstid.

Överenskommelsen innehåller vissa övergångsregler för födda 1965 eller tidigare.

För information om ändringarna hänvisar vi till SPV som sköter vår pensionsadministration.

www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/forsta-din-tjanstepension/andringar-fran-1-januari-2024/

Din tjänstepension ser olika ut beroende på när du är född

Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut. Generellt sett tillhör du Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988. Är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning I.

Information för dig som är född före 1988 på spv.se.
Information för dig som är född 1988 eller senare på spv.se.

Mer lön ger mer tjänstepension

Hur mycket du får i tjänstepension beror bland annat på hur mycket du tjänar. Det kan vara bra att tänka på om du till exempel tar ut övertid i ledighet eller pengar. När du börjar arbeta spelar också roll för hur mycket du tjänar under hela ditt arbetsliv.

Din tjänstepension påverkas också av olika händelser i livet och av de val du gör. Om du exempelvis väljer att gå ner i arbetstid påverkar det din tjänstepension.

Läs mer om hur olika händelser i livet påverkar din tjänstepension.

Välj vem som ska ta hand om en del av din tjänstepension

Som arbetsgivare betalar KTH varje månad in pengar till olika delar i din tjänstepension och du väljer vilken försäkringsgivare som ska ta hand om en av delarna. Du behöver bara välja om du vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Vill du ändra ditt val kan du göra det.

För att välja loggar du in på Dina pensionssidor på spv.se. Där kan du läsa mer och få vägledning i ditt val.

Logga in på dina pensionssidor på spv.se .

Din pension kommer från flera håll

Pyramid: Längst upp eventuellt privat pensionssparande, i mitten tjänstepension från arbetsgivaren, längst ned allmän pension
Pensionspyramiden visar de tre delar som kan utgöra din pension

Förutom din tjänstepension kan du få pengar från andra håll när du börjar ta ut din pension. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension.

  • Basen är den allmänna pensionen som du får från Pensionsmyndigheten.
  • När du arbetat statligt får du även tjänstepension. Kanske har du under ditt arbetsliv också arbetat inom privat sektor, kommun eller landsting. I så fall kan du få tjänstepension även för den tiden.
  • Du kan dessutom ha ett eget privat sparande.

Om allmän pension på Pensionsmyndighetens webbplats.

Din tjänstepension är kollektivavtalad

Tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Tjänstepensionsavtalet för dig som arbetar i staten har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S, OFR/P, OFR/O, Saco-S, SEKO) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Om tjänstepensionsavtal PA 16 på Arbetsgivarverkets webbplats.

Har du frågor?

Statens tjänstepensionsverk (SPV) sköter vår pensionsadministration. Det innebär att du kan få stöd av dem i frågor om din tjänstepension. Du är välkommen att kontakta SPV på 020-51 50 40 eller kundservice@spv.se .

Har du frågor om din allmänna pension kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776.