Till innehåll på sidan

Dags för pension

När du har bestämt dig för att du vill gå i pension finns det några saker du behöver tänka på. Exempelvis att du informerar din chef om dina planer. Det kan också vara bra att göra en prognos och tänka igenom hur du vill ta ut din pension.

Pensionärsföreningen KTH Seniorer

Välkommen till en trevlig gemenskap med KTH Seniorer, en förening för alla som arbetat på KTH.

Till föreningens hemsida

Informationsträffar – lär dig mer om din pension

SPV besöker några orter under hösten och håller föreläsningar. Föreläsningarna är samordnade med Pensionsmyndigheten så de anställda ska både få information om allmän pension och tjänstepensionen från statlig anställning. Alla föreläsningar är kostnadsfria. Är du 55 plus och funderar på sin pension?

Läs mer om informationsträffar och webbseminarier SPV

Innan du ansöker

Din tjänstepension består av tre delar. När och hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika.

Innan du ansöker på spv.se.

Hur du ansöker

De olika delarna fungerar lite olika. Vissa av delarna måste du ansöka om och vissa får du automatiskt.

Den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om denna del hos den försäkringsgivare som har hand om dina pengar.

Hur du ansöker om den valbara delen på spv.se.

Kåpan Tjänste

Om du behöver ansöka eller inte beror på vid vilken ålder du vill ta ut dina pengar och under hur lång period.

Hur du ansöker om Kåpan Tjänste på spv.se.

Förmånsbestämd ålderspension

Om du har rätt till förmånsbestämd ålderspension kommer Statens tjänstepensionsverk (SPV) kontakta dig ungefär sju månader innan du når din pensionsålder och fråga om du tänker fortsätta att arbeta eller gå i pension.

Om du vill gå i pension får du ett brev från SPV med information om vad du behöver göra för att ansöka. Väljer du att fortsätta arbeta kommer SPV kontakta dig igen cirka sju månader innan du fyller 68 år.

Din arbetsgivare ska skriva under din ansökan och skicka den till SPV. Ansökan ska skickas in så snart som möjligt, men senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du behöver också säga upp din anställning.

Vill du gå i pension vid ett annat tillfälle kontaktar du SPV.

Hur du ansöker om Förmånsbestämd ålderspension på spv.se.

Pension från allmän pension och andra anställningar

Förutom tjänstepension från din statliga anställning kan du få pension från andra håll.

  • Du ansöker om din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten.
  • Om du tidigare har varit till exempel privatanställd, anställd i kommun eller landsting kan du även ha tjänstepension från dessa anställningar. Kontakta den som förvaltar din tjänstepension för dina tidigare anställningar för mer information om hur du ansöker.
  • Du kan också ha pengar från eget sparande. För att ta ut dessa pengar kontaktar du den som har hand om dina pengar, till exempel din bank eller ett försäkringsbolag.

Har du frågor?

Statens tjänstepensionsverk (SPV) sköter vår pensionsadministration. Det innebär att du kan få stöd av dem i frågor om din tjänstepension. Du är välkommen att kontakta SPV på 020-51 50 40 eller kundservice@spv.se .

Har du frågor om din allmänna pension kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776.

Innehållsansvarig:pension@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-29