Till innehåll på sidan

Dags för pension

När du har bestämt dig för att du vill gå i pension finns det några saker du behöver tänka på. Exempelvis att du informerar din chef om dina planer. Det kan också vara bra att göra en prognos och tänka igenom hur du vill ta ut din pension.
Logga in på minpension.se

www.minpension.se/

Pensionärsföreningen KTH Seniorer

Välkommen till en trevlig gemenskap med KTH Seniorer, en förening för alla som arbetat på KTH.

Till föreningens hemsida

Informationsträffar – lär dig mer om din pension

SPV besöker några orter under hösten och håller föreläsningar. Föreläsningarna är samordnade med Pensionsmyndigheten så de anställda ska både få information om allmän pension och tjänstepensionen från statlig anställning. Alla föreläsningar är kostnadsfria. Är du 55 plus och funderar på sin pension?

Läs mer om informationsträffar och webbseminarier SPV

Innan du ansöker

Din tjänstepension består av olika delar. När och hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika.

Läs mer om hur du kan ta ut din tjänstepension på spv.se

www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dags-for-pension/sa-har-kan-du-ta-ut-din-tjanstepension/

Hur du ansöker

Delarna i din tjänstepension fungerar lite olika.

Den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om den här delen hos den försäkringsgivare som har hand om dina pengar.

Så här ansöker du om din valbara del på spv.se

www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dags-for-pension/sa-har-ansoker-du/

Kåpan Tjänste

Den här delen förvaltar Kåpan Pensioner. Logga in på kapan.se för att välja från vilken ålder du vill ta ut dina pengar och under hur lång period.

Logga in och ansök på kapan.se 

www.kapan.se/ga-i-pension/

Förmånsbestämd ålderspension

Om du har rätt till den förmånsbestämda delen kontaktar Statens tjänstepensionsverk (SPV) dig ungefär sju månader innan du når din pensionsålder och fråga om du tänker fortsätta att arbeta eller gå i pension. Vill du sluta tidigare och ta ut den ska du kontakta SPV.

Läs mer om hur du ansöker om den förmånsbestämda delen på spv.se

www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dags-for-pension/sa-har-ansoker-du/

Pension från allmän pension och andra anställningar

Förutom tjänstepension från din statliga anställning kan du få pension från andra håll: 

  • Du ansöker om din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten.
  • Om du till exempel har varit privatanställd, anställd i kommun eller landsting kan du även ha tjänstepension från dessa anställningar. Kontakta den som förvaltar din tjänstepension för dina tidigare anställningar för mer information om hur du ansöker.
  • Du kan också ha pengar från eget sparande. För att ta ut dessa pengar kontaktar du den som har hand om dina pengar, till exempel din bank eller ett försäkringsbolag.

Kolla hela din pension på minpension.se

www.minpension.se/

Har du frågor?

Har du frågor om din tjänstepension är du välkommen att kontakta SPV. På spv.se/kontakt  kan du skicka meddelande, hitta svar på vanliga frågor samt logga in för att chatta med dem. Du är kan också ringa deras kundservice på 020-51 50 40.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, har hand om tjänstepensionen från statlig anställning.

Har du frågor om din allmänna pension kontaktar du Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 eller läser mer på pensionsmyndigheten.se .

Innehållsansvarig:pension@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-26