Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Delpension

Delpension innebär en möjlighet för statligt anställda att arbeta mindre en tid innan pensionsavgång. Det är arbetsgivaren som bestämmer om delpension beviljas eller inte. Du kan tidigast beviljas delpension från 61 år och längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Delpension fr o m 1 januari 2024

Anställda födda mellan 1966-1987 har inte möjlighet att ansöka om delpension.

Anställda födda 1965 eller tidigare får inga förändringar i varken delpension eller PA16, förutom att det görs en ny avsättning om 0,5 procent till den nya Kåpan Flex – men inte om man väljer att ta ut delpension.

Mer information om ändringar i tjänstepensionsavtalet PA16 hänvisas till SPV.

Hur mycket pengar får jag vid delpension?

Hur mycket du får i delpension och lön beroende på hur många procent du arbetar.

Du arbetar

Får du totalt i delpension och lön

50 % 80 % av din nuvarande lön
60 % 84 % av din nuvarande lön
70 % 88 % av din nuvarande lön
80 % 92 % av din nuvarande lön
90 % 96 % av din nuvarande lön

Förutsättningen för delpension

Förutsättningen för delpension är att du ska arbeta minst 50 % vid den tidpunkt då beslutet träder i kraft. Tänk på att det belopp som du får i delpension inte räknas som pensionsgrundande inkomst hos Pensionsmyndigheten. Din allmänna pension kan därför bli lägre när du får delpension. Kontakta Pensionsmyndigheten för mer information kring det.

Delpension är arbetsgivarens verktyg vid ålders- och kompetensväxling. Ansökan prövas därför av personalchef efter samråd med skolchef/motsvarande.

Kostnader för delpension delas mellan respektive avdelning och centrala medel med 50 % vardera.

För att ansöka om delpension, fyll i den här blanketten  och lämna till din avdelningschef/motsvarande för vidare hantering.

Läs mer i broschyren: När du vill arbeta mindre (SPV) (pdf 226 kB)

Avtal om delpension för arbetstagare hos staten, www.arbetsgivarverket.se .