Till innehåll på sidan

Pilotprojektet bemötande

HR på KTH genomför, inom ramen för rektors prioriterade arbetsmiljöområde 2023, ett pilotprojekt inom bemötande. Under våren är du som är anställd på KTH välkommen att delta i lunchföreläsningar på temat bemötande.

Vi är ju, som bekant, varandras arbetsmiljö. Genom ditt bemötande kan du bidra till den generella trivseln på jobbet. När vi utvecklar och förbättrar bemötandet så främjar och utvecklar vi också samarbetet kollegor emellan. Vi utvecklar dessutom den goda dialogen på KTH.

Lunchföreläsningar under våren på temat bemötande

Under våren erbjuds två olika lunchföreläsningar för alla medarbetare vid KTH med temat bemötande på svenska. En av dem erbjuds också på engelska.

Föreläsningarna ger dig verktyg för att stärka ditt medarbetarskap genom att utveckla och stärka det egna bemötandet gentemot andra. Du ökar dessutom din förståelse för hur du kan förebygga förekomster av ovälkommet beteende.

Anmäl dig till respektive lunchföreläsning och tipsa gärna en kollega om dessa. Du kommer att erbjudas en enklare vegetarisk lunch i anslutning till föreläsningen.

Om bemötandeprojektet

Inom pilotprojektet utbildas också ett antal HR-handläggare på KTH i att leda gruppövningar för att utveckla och stärka bemötandet inom olika arbetsgrupper. Är det intressant för din arbetsgrupp? Prata i så fall med din chef. Chefen i sin tur är välkommen att kontakta sin HR-ansvarig för dialog om hur HR kan bistå för att utveckla och förbättra bemötandet i din arbetsgrupp.

Kontakta skolornas HR-ansvariga

Har du några frågor om bemötandeprojektet? Kontakta då någon av medlemmarna i arbetsgruppen:

Lotta Gustavsson lottag@kth.se  ank 7073
Elizabeth All eall@kth.se  ank 4411
Maria Salling msalling@kth.se  ank 7080

Innehållsansvarig:lottag@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-31