Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Praktisk arbetsrätt för chef/ledare

I ditt arbete som chef är det viktigt att kunna och förstå innebörden av lagar och avtal när det gäller personalfrågor. Utbildningen bidrar till att öka din kunskap inom de områden som är arbetsrättsligt reglerade och vilka skyldigheter och rättigheter du har som arbetsgivarrepresentant så att du kan känna dig tryggare i din roll som chef.

Praktisk information

Kursanmälan:

Utbildningstillfällen och anmälan 2024

Datum:

10 april
27 maj
9 oktober
12 december

Plats: KTH campus

Utbildningsform: Klassrumsundervisning, teori och case/fallstudier

Längd: En heldagsutbildning kl 9-15

Undervisningsspråk: Svenska

Anmälnings- och avbokningsvillkor: Anmälan är bindande. Vid avbokning ska det meddelas skriftligt senast 5 dagar före kursstart. Anmälan kan överlåtas till annan medarbetare, kontakta om eventuell överlåtelse omgående via e-post. Det är viktigt att närvara och delta under hela kursen. Vid ogiltig frånvaro kommer en administrationsavgift på 800 kr debiteras.

Urval: Vid fler sökande än antalet platser sker ett urval med grund i en jämnare spridning över organisation och kön. Deltagarantalet är begränsat till 16.

Kursavgift: Ingen avgift. Kursen finansieras med centrala medel.

Lärandemål

Introduktion och orientering till grundläggande arbetsrätt med fokus på det som gäller statlig verksamhet och vad som är viktigt att känna till för dig som är chef eller arbetsledare med personalansvar på KTH.

Målgrupp

Chefer och ledare med personalansvar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

Översikt av regelverk, lagar och avtal samt KTH:s tillämpningar av

  • lagar och avtal 
  • anställningsformer
  • arbetsskydlighet
  • uppsägning/avsked
  • bisysslor

Kursledare

Helene Hedin, t f gruppchef  och Stefan Lagervall, förhandlingschef

Kursintyg

Kursintyg utfärdas på förfrågan 

Kontakt vid frågor

HR, Personalutveckling

Personalutvecklingsfunktionen stödjer på förfrågan i att planera, arrangera och följa upp utbildningsinsatser samt att vägleda i befintligt utbud av kompetensutveckling.