Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

UNITE! Europanätverket och personalmobilitet

KTH är en av sju universitet i UNITE!, europeiskt universitetsnätverk vars syfte är att skapa nya samarbetsmöjligheter, öka internationaliseringen och nya möjligheter till personalutbyten.

KTH medverkar i UNITE! och bidrar till nya samarbetsmöjligheter, utvecklingen av best practice och ny kunskap i syfte att främja internationalisering och innovation.

UNITE! personalmobilitetet kan vara både online, på campus eller av blandat lärande. UNITE!s personalmobiliteter är interdisciplinära mobiliteter och möten med fokus på utforskande och lärande.

UNITE!s webbsida

Internationella möjligheter för studenter, doktorander och anställda.

UNITE! Kurskatalog

Unite!:s faculty and staff training catalogue ger universitetsanställda möjligheter till möten, samarbeten och internationella kontakter inom ramen för sina arbetsområden.

Training catalogue | Staff Hub Unite! (unite-university.eu)

UNITE! kompetensutveckling