Till innehåll på sidan

Utbildning i projektkunskap

KTH har genom ett ramavtal med en extern leverantör tillgång till både skräddarsydda och verksamhetsanpassade utbildningar på KTH samt tillgång till öppna kursplatser hos leverantören inom projektledning/-styrning. Ett statligt ramavtal ger också tillgång till konsulttjänster inom projektledning och verksamhetsutveckling.

Möjligheter till kompetensutveckling inom projektledning/-styrning

KTH bygger för projektportföljstyrning för att möta trender och allt högre förändringstakt. Med strukturerade arbetssätt för prioritering, organisering, ledning och genomförande av projekt finns goda effektiviserings- och kvalitetsvinster att göra.

KTH:s leverantör inom utbildning i projektledning/-styrning (Avtalsperiod: 2023-03-27 - 2025-03-26 med möjlighet till förlängning 1+1 år) erbjuder ett flertal möjligheter till kompetensutveckling. Är du intresserad av någon av utbildningarna, vänligen, kontakta oss så stöttar vi dig och din chef konsultativt och administrativt med beställningen.

Öppna utbildningar

KTH:s ramavtal med extern leverantör inom utbildning i projektledning/-styrning erbjuder ett flertal möjligheter till kompetensutveckling som t.ex. Att leda och driva agila projekt eller Att dokumentera i Ms Project mfl. Är du intresserad av någon av utbildningarna, vänligen, kontakta oss så stöttar vi dig och din chef konsultativt och administrativt med beställningen.

Lämna intresse för information och vägledning av projektledarutbildningar

Kontakt: HR Personalutveckling

Utbildningspaket för utveckling av verksamhetsstödet

För personal inom verksamhetsstödet finns ett skräddarsytt utbildningspaket för att driva utvecklingsprojekt. I detta ingår verksamhetsstödets projektmodell, projektmallar och självstudiekurser för olika roller i projekt. En del i detta är en lärarledd grundkurs i praktisk projektledning. Du hittar utbildning och länk till anmälan i listan nedan.

Läs mer om det stöd som finns under Driva utvecklingsprojekt | KTH Intranät. 

Kontakt: Programsekretariatet, wandam@kth.se  och evaflock@kth.se

Utbildningar inom projektkunskap

Grundläggande

Fördjupning

Specialisering

På engelska