Till innehåll på sidan

ST Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombudets roll är bland annat att vara förhandlingsmotpart i lokala frågor (där beslut fattas av närmsta chef), ge information till medlemmarna och att vara arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Eva Pettersson
Eva Pettersson
hr-handläggare 087908662

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Monica Åkerström
Monica Åkerström
ekonomiadministratör 087907423

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Kristina Chalmain
Kristina Chalmain
utbildningsadministratör 087908050
Sofia Harrison Edgren
Sofia Harrison Edgren
utbildningsadministratör 087906297
Valeria Magnusson
Valeria Magnusson
ekonom

Gemensamt verksamhetsstöd (GVS)

Johanna Bernhardtz
Johanna Bernhardtz
forskningskommunikatör 087909492