Till innehåll på sidan

Vad gör ett arbetsplatsombud?

Arbetsplatsombudets roll är bland annat att vara förhandlingsmotpart i lokala frågor (där beslut fattas av närmsta chef), ge information till medlemmarna och att vara arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.

I uppdraget som arbetsplatsombud ingår att:

Stödja och företräda medlemmar

 • Lyssna, fånga upp och återkoppla frågor från och till medlemmar
 • Vara länk mellan medlemmar och den lokala fackstyrelsen
 • Samarbeta med skyddsombud
 • Företräda medlemmar i samverkan
 • Stödja medlemmar som vill ha hjälp och vid behov delta i förhandlingar/överläggningar med arbetsgivaren
 • Medverka vid nyanställningar

 Engagera och värva nya medlemmar

 • Informera medlemmar i aktuella frågor och vilka aktiviteter ST erbjuder
 • Bidra till att kompetensutveckla medlemmar i fackliga frågor
 • Engagera och aktivera medlemmar i fackliga frågor
 • Välkomna nyanställda och erbjuda medlemskap i ST
 • Välkomna nya ST-medlemmar
Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-26