Till innehåll på sidan

Nå ut till medlemmar

Som förtroendevald ingår det i ditt uppdrag att finnas till hands för dina kollegor och att företräda deras intressen. För att lyckas behöver du regelbundet prata med medlemmar om frågor som de bryr sig om. Men hur börjar man? Här är några uppslag. Detta är en artikel från ST.org

När medlemmar upplever att vi uppmärksammar och driver frågor som spelar roll ökar nöjdheten med medlemskapet och viljan att själv engagera sig. Medlemmar som värdesätter sitt medlemskap är de bästa ambassadörerna på arbetsplatsen. Hur du som förtroendevald kommunicerar med och möter medlemmar spelar stor roll för hur Fackförbundet ST uppfattas. 

Detta är en artikel från ST.org. Som förtroendevald hittar du artikeln i sin helhet här (inloggning krävs)

Lyssna in medlemmarna 

En förutsättning för att kunna driva frågor som är av intresse för medlemmarna är att veta vad medlemmarna vill. Hitta former för att regelbundet kommunicera med medlemmar och använd gärna olika sätt att kommunicera på. Ibland behöver information förmedlas snabbt och då kan ett enkelt mejl vara ett bra sätt. Vill ni däremot ta del av medlemmarnas åsikter är det bättre att skapa former för dialog och samtal genom att träffas - fysiskt eller digitalt. Då finns större möjlighet att utbyta idéer och tankar och på så sätt skapa en gemensam bild av vilka frågor ni ska driva. 

Enkäter är ett annat sätt att samla in åsikter. Underskatta inte heller det personliga mötet med enskilda medlemmar. 

Berätta om vad som ingår i medlemskapet 

Många medlemmar är intresserade av att veta mer om vad som ingår i medlemskapet och vilka fördelar det innebär att vara medlem. Berätta om hur medlemmar kan vara med och påverka på arbetsplatsen och hur Fackförbundet ST företräder dem. En annan del av medlemskapet är olika förmåner, till exempel vår inkomstförsäkring och möjligheten att få snabba svar av vår medlemsrådgivning ST Direkt. 

Berätta om vad Fackförbundet ST gör på arbetsplatsen 

Berätta om aktuella frågor som Fackförbundet ST driver på arbetsplatsen just nu och saker ni åstadkommit - stora som små. Det kan ske både under spontana samtal vid kaffeautomaten eller Teams-fikat eller under ett medlemsmöte. 

Berätta om Fackförbundet ST ”i det stora” 

Oftast är de mest lokala frågorna det som är mest relevant och aktuellt för medlemmarna - men våga också sätta Fackförbundet ST i ett större perspektiv ibland. Lyft till exempel någon av de frågor som förbundet driver centralt eller internationellt. Det är ett bra sätt att sätta de lokala frågorna i ett större sammanhang och visa den stora och breda fackliga rörelsen! På Facebook och Instagram lyfter Fackförbundet ST ofta den här typen av frågor - följ gärna och dela med dina kollegor. 

Skapa tillit genom ditt sätt att kommunicera 

Som förtroendevald har du fått dina kollegors förtroende. Det förtroendet är viktigt att bevaka och bejaka. Genom att vara transparent, aktivt informera och bjuda in till dialog kan ditt sätt att kommunicera bidra till att medlemmar fortsätter känna just förtroende - och skapa grund för engagemang och göra att medlemmar faktiskt söker sig till oss när de behöver oss. 

Innehållsansvarig:Sofia Jonsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-26