Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verksamhetsförsäkring

Verksamhetsförsäkringen tillhandahålls av Kammarkollegiet och hanteras av Säkerhetsavdelningen.

KTH har tecknat en verksamhetsförsäkring som innehåller följande moment:

Egendomsförsäkringen (och egendom i utlandet)

Vår egendomsförsäkring omfattar egendom som ägs av myndigheten och som befinner sig i Sverige. Det gäller alltifrån kontorsinredning till fastigheter.

Om något skadas eller går förlorat så kan vi ersätta kostnaden för att köpa nytt eller reparera skadorna. Om ni varken köper nytt eller reparerar

så kan ni ansöka om ekonomisk ersättning baserad på marknadsvärdet vid skadetillfället.

All egendom ingår inte i egendomsförsäkringen. Därför kan ni behöva komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar

Följdskadeförsäkringen

Genom en följdskadeförsäkring kan ni ansöka om ersättning för att hyra in tillfälliga lokaler eller utrustning medan ni återställer den egendom som skadats eller gått förlorad.

Ansvarsförsäkringen

Genom vår ansvarsförsäkring kan ni få ersättning för skador som myndigheten orsakar genom oaktsamhet. Det kan till exempel handla om

att ni orsakar en vattenskada i era lokaler och blir skadeståndsskyldiga gentemot fastighetsägaren. Vid skador där varken myndigheten eller

någon besökare till myndigheten varit vårdslösa täcker inte försäkringen skadorna, till exempel om fastigheten man hyr blir utsatt för skadegörelse.