Till innehåll på sidan

Annons: Biträdande lektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik

Publicerad 2023-06-22

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa söker en biträdande lektor i datadriven precisionsmedicin och diagnostik.

Ämnesbeskrivning

Datadriven precisionsmedicin och diagnostik omfattar dataintegration, analys, visualisering och datatolkning för patientstratifiering, upptäckt av biomarkörer för sjukdomsrisker, diagnos, läkemedelsrespons och övervakning av hälsa. Forskning inom precisionsmedicin förväntas använda befintliga starka tillgångar i Sverige och utomlands, såsom molekylära data (t.ex. omics), avbildningstekniker, elektroniska hälso- och sjukvårdsdata, longitudinella patient- och befolkningsregister och biobanker. Ämnet avser forskning inom det breda området precisionsmedicin och diagnostik med en stark beräkningsprofil. Det övergripande syftet är att ämnesområdet ska leda till innovativ utveckling och/eller användning av nya datadrivna metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker. Ämnesområdet har inriktning motapplikationer inom cancer, till exempel immunterapi, tumörers mikromiljö eller identifiering av nya målproteiner.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning inom datadriven precisionsmedicin och aktivt deltagande i DDLS-nätverket. Forskningen förväntas utveckla relevanta metoder som utnyttjar omics data set, exempelvis spatial omics data. Arbetsuppgifter inkluderar handledning av doktorander och postdoktorer, samt undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Den biträdande lektorn förväntas utveckla nya kurser inom ämnesområdet samt undervisa på kurser som ges inom skolan för kemi, bioteknologi och hälsa.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12c § högskoleförordningen.

DDLS-nätverket

Datadriven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven life science (DDLS) syftar till att rekrytera och utbilda nästa generation av datadrivna life science-forskare och att skapa globalt ledande beräknings- och datavetenskapskapacitet i Sverige. Programmet finansieras med totalt 3,1 miljarder SEK (cirka 290 MUSD) över 12 år från Knut och Alice Wallenbergs (KAW) Foundation.

DDLS-programmet kommer att rekrytera 39 högprofilerade unga gruppledare och lansera över 210 postdoktorala tjänster och etablera en forskarskola för 260 doktorer, inklusive industridoktorer och postdoktorer. Fellows kommer att rekryteras till de 11 deltagande värduniversitetet/organisationerna men samlas under ett nationellt DDLS-program som koordineras av SciLifeLab. DDLS-programmet har fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik samt infektionsepidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se www.scilifelab.se/datadriven . Under 2022-2023 anslöt sig den första omgången av 20 unga gruppledare till oss som DDLS Fellows, och nu letar vi efter att rekrytera ytterligare en grupp med 19 stipendiater. Varje DDLS Fellow kommer att få ett rekryteringspaket på 17 MSEK (cirka 1,6 MUSD) för en 5-årsperiod, täckande deras egen lön och andra resurser, såsom två doktorander och postdoc-tjänster. Fellow-befattningarna är TenureTrack med värdorganisationerna som tar ansvar för de långsiktiga fakultetstillställningarna efter en anställningsutvärdering. Framtiden för life science är datadriven. Kommer du att leda den förändringen med oss? Gå då med oss ​​i detta unika program!

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarandevetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dockkomma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • Vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • Potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • Intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
  • Postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet frånforsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • Förmåga till god muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
  • Intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • Administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare . Du som sökande har huvudansvaret för attansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central EuropeanTime/Central European Summer Time).

Du ansöker via

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarenssjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet medanställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i TenureTrack-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH .

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här .

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här .

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om tjänsten

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning

Anställningens omfattning

Heltid

Tillträde

Snarast

Löneform

Fast lön

Antal lediga befattningar

1

Sysselsättningsgrad

100%

Ort

Solna

Län

Stockholms län

Land

Sverige

Referensnummer

VL-2023-0041

Kontakt

Cecilia Williams, Prefekt, +4687909891, cwil@kth.se

Sista ansökningsdag

2023-10-15