Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

JML-arbete på CBH-skolan

JML står för jämställdhet, mångfald och likabehandling. CBH-skolans JML-arbete innefattar bland annat en JML-grupp som ses en gång i månaden för att diskutera JML-frågor.

JML-gruppens uppgift är att synliggöra JML-frågor på CBH-skolan för att förbättra och stärka organisationen i det lokala arbetet för jämställdhet, mångfald och likabehandling.

JML-gruppen arbetar med frågor som till exempel:

  • Hur kan vi skapa delaktighet på skolan?
  • Hur kan vi få reda på problem som förekommer?
  • Vilka problem är specifika för CBH-skolan?

JML-gruppen är sammansatt utifrån KTH:s styrdokument för JML-arbete.

Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH (styrdokument)

JML-gruppen

Ordförande

Amelie Eriksson Karlström (JML-ansvarig)

Medlemmar

Sara Leoni (JML-partner)
Marie Larson (administrativ chef)
Per Dalhammar (utbildningsadministrativt ansvarig)
Anders Clenander (lärarrepresentant, Ingenjörspedagogik)
Patrik Ståhl (lärarrepresentant, Genteknologi)
Niclas Hjelm (lärarrepresentant, Grundläggande naturvetenskap)
Ines Ezcurra (skyddsombud)
Andrea Söderberg (studentrepresentant)
Amritha Pushkaran Sandra (doktorandrepresentant, kemiteknik)
Fred Marques Penha (biträdande lektor, kemiteknik)