Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö och hållbar utveckling

CBH-skolan arbetar för en hållbar utveckling på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling. Vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Certifikat för ISO 14001:2015 från 2021
I certifikatet intygas att vi följer ISO 14001:2015.

Miljöledning

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. I miljöledningssystemet har CBH-skolan definierat specifika mål för vår skola.

Läs mer om hur CBH-skolan arbetar för en hållbar miljö

Rutiner för CBH:s miljöarbete

Vårt miljöledningsystem styr hur vi arbetar för att leva upp till olika miljökrav. Här finns alla lokala rutiner som du behöver för att göra rätt i miljöarbetet.

Rutiner och processer

Rapportera avvikelse

Vill du rapportera avvikelser i miljö- och hållbarhetsarbetet eller föreslå förbättringar? Mejla till kth-miljo@kth.se