Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CBH-skolans organisation

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) är en av fem skolor på KTH. Skolan finns på fyra campus och har åtta institutioner.

Organisationskarta för CBH.
Organisationskarta för CBH.

Ladda ner organisationskartan  (pdf 25 kB)

Campus

CBH-skolan finns på fyra campus: Valhallavägen, AlbaNova, Solna och Flemingsberg.

Fakultetsnämnd

CBH-skolans fakultetsnämnd har det övergripande ansvaret för utbildning och forskning inom skolans verksamhetsområde. Ordförande för fakultetsnämnden är skolchef Amelie Eriksson Karlström.

Medlemmar i fakultetsnämnden

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen på CBH behandlas alla strategiska och operativa frågor av särskild vikt och skolchefsbeslut av dignitet förankras.

Gruppen är ett rådgivande organ till skolchefen i frågor om utvecklingsplan, budget- och verksamhetsplan, skolans organisation, skolpolicyfrågor samt andra betydande frågor av operativ karaktär. Ordförande för ledningsgruppen är skolchef Amelie Eriksson Karlström.

Medlemmar i ledningsgruppen

Institutioner

Skolans forskning bedrivs vid åtta institutioner.

Institutioner  (KTH:s externa webbplats)

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet på CBH stöttar med expertis inom bland annat HR, kommunikation, teknik och administration.

Verksamhetsstöd på CBH